Vrste članstva

Udruga oboljelih od celijakije “Gluten free” u HNŽ pruža različite kategorije članstva kako bi zadovoljila potrebe svojih članova. Članovi mogu birati između sljedećih vrsta članstva:

Aktivno članstvo

Aktivni članovi sudjeluju u redovnom radu Udruge, plaćaju godišnju članarinu i aktivno podržavaju ostvarivanje ciljeva Udruge.

Aktivni članovi imaju pravo, obvezu i odgovornost:

– aktivno sudjelovati u radu Udruge i Skupštine, izvršavanju ciljeva Udruge te pridonositi provedbi njezinih djelatnosti,
– biti informirani o radu Udruge,
– birati biti birani u tijela Udruge,

Svi članovi imaju pravo, obvezu i odgovornost:

– pridonositi provedbi djelatnosti Udruge i sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge,
– davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njezinih tijela,
– poštovati odluke tijela Udruge,
– poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge,
– redovito plaćati godišnju članarinu (osim počasnih članova i članova koji su odlukom Upravnog odbora izuzeti od obveze plaćanja članarine),
– koristiti se imenom Udruge u vlastitim projektima koji su u skladu s djelatnošću Udruge, uz znanje i pismeno odobrenje Upravnog odbora,
– informirati se o radu Udruge,
– obavljati dužnosti koje su preuzeli ili dobili uz vlastitu suglasnost od tijela Udruge, svojim sudjelovanjem u radu Udruge doprinositi ugledu Udruge,
– štiti interese, ugled i imovinu Udruge.

Podupiruće članstvo

Podupirući članovi doprinose Udruzi putem godišnje članarine, podržavajući njezine ciljeve i projekte, iako nemaju pravo glasa na Skupštini.
Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja podnese zahtjev za prijem u podupiruće članstvo Udruge u obliku pristupnice, kojom se obvezuje na plaćanje članarine, poštivanje odredbi njezina Statuta, drugih akata i odluka tijela Udruge. Podupirući članovi nemaju pravo glasa niti pravo sudjelovanja na Skupštini, ne mogu birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom, ali žele doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruge.

Počasno članstvo

Počasni članovi su osobe koje su se svojim izvanrednim doprinosom i zalaganjem izdvojile u pružanju podrške Udruzi. Oni nisu obavezni plaćati članarinu i nemaju pravo glasa na Skupštini.