Zakonski okvir

Prava osoba oboljelih od celijakije i/ili roditelja/skrbnika djeteta oboljelog od celijakije u
BiH razlikuju se ovisno o entitetu i županiji kojoj pripadaju. Prava su regulirana s više
zakonskih propisa, a postupak za ostvarenje pojedinog prava pokreće se u nadležnom
tijelu u čiju nadležnost pripada navedeno pravo.

Za ostvarenje pojedinog prava potrebno je ispuniti uvjete propisane zakonom koji
regulira to pravo, stoga je potrebno kontaktirati nadležno tijelo, te saznati sve
pojedinosti oko uvjeta koje je potrebno ispuniti za ostvarivanje navedenog prava, te
dokumentaciji i formularima koje je potrebno priložiti i ispuniti prilikom predaje zahtjeva
za ostvarivanje pojedinog prava.


Zahtjev za priznavanje pojedinog prava podnosi se nadležnoj podružnici svakog
pojedinog nadležnog tijela, prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.