HNŽ/K

Pravo na sufinanciranje bezglutenskih namirnica

Na temelju članka 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju, te članka 22. Stav 1. Alineja 21. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K Upravno vijeće Zavoda donijelo je „Pravilnik o odobravanju novčane pomoći osiguranim osobama Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije/ kantona“.

Pravilnikom su određeni uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu pomoć osiguranim osobama ZZO HNŽ/ K. Prema odredbama Pravilnika, Povjerenstvo za odobravanje novčanih pomoći osiguranim osobama ZZO HNŽ/ K, odobrava novčanu pomoć po medicinski dokumentiranim i opravdanim zahtjevima.

 

Pravo na sufinanciranje bezglutenskih namirnica u HNŽ/K ostvaruju djeca, studenti i nezaposlene osobe s dijagnozom celijakije (K90.0 morbus coeliacus).

Za ostvarenje ovog prava potrebno je dostaviti određenu dokumentaciju i popuniti Obrazac ZZO HNŽ.

Pored nalaza liječnika specijaliste (gastroenterohepatolog) na kojem je navedena dijagnoza celijakije, potrebno je popuniti obrazac ZZO HNŽ (u nastavku).

Za djecu mlađu od 12 godina nije neophodan nalaz endoskopske pretrage, dovoljan je laboratorijski nalaz iz krvi s potvrđenom dijagnozom celijakije od strane gastroenterologa, prema Prema Odgovoru ZZO HNŽ br: 04-33-14-8-3-25758/23 

Osobe koje su nezaposlene ne trebaju dostavljati potvrde da se vode u Službi za zapošljavanje jer ZZO HNŽ/K već ima uvid u njihovo zdravstveno osiguranje putem Zavoda za zapošljavanje. Osim u slučaju da je zdravstveno osiguranje preko npr. supruge/supružnika u tom slučaju potrebno je Uvjerenje Službe za zapošljavanje da se osoba nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje HNŽ/K. Ovo uvjerenje je oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Rješenje za sufinanciranje troškova nabavke namirnica bez gluten izdaje se na period od 1 godine za djecu i studente, odnosno na period od 3 mjeseca za nezaposlene osobe.

 

Obrazac prijave
Sukladno Pravilniku o odobravanju novčane pomoći osiguranim osobama Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije/ kantona osigurane osobe pravo na novčanu pomoć ostvaruju na  sljedeći način:

– Osigurana osoba podnosi zahtjev za novčanu pomoć s potrebnom medicinskom dokumentacijom (nalaz) u kojoj je navedena dijagnoza celijakije i predaje nana portu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ u Dubrovačkoj ulici, Mostar. Zahtjev možete preuzeti ovdje:

Zahtjev

Po primitku kompletirane dokumentacije Povjerenstvo za odobravanje novčane pomoći na sjednici razmatra zahtjev. Na temelju gornjih parametara Povjerenstvo za sufinanciranje troškova liječenja, nabavke liječenja, medicinskih sredstava I specifičnih ortopedskih pomagala donosi Rješenje kojim ZZO HNŽ/K sudjeluje u iznosu 200 KM. Do 2023. iznos sufinanciranja je bio 80 KM, no naporom Udruge, slanjem Inicijative za poboljšanje kvalitete života oboljelih, kao i nizom sastanaka sa ZZO HNŽ/K, isti je odgovorio povećanjem mjesečnog financiranja na 200 KM, a koji se primjenjuje od 1. 1. 2024. Time se značajno približilo financijskim potrebama oboljelih od celijakije.

 

Ugovorne ljekarne

Prilikom preuzimanja namirnica, potrebno je predočiti potpisanu kopiju Rješenja, kao i zdravstvenu iskaznicu oboljelog od celijakije na uvid. Namirnice se jednom mjesečno mogu preuzeti u sljedećim ugovornim ljekarnama:

1) MOSTAR: Gradska ljekarna Mostar, Stjepana Radića 76, 88000 Mostar
Telefon: 036/314-868, email: gradska.ljekarna@tel.net.ba
Radno vrijeme: pon. – subota 07:30-23:00 nedjelja i blagdani 08:00-23:00

Preuzimanje bezglutenskih namirnica isključivo radnim danima od 08 – 20h. Nije moguće vikendom preuzeti.

2) MOSTAR: Apoteka Zalik, Mostar, Zalik 15, 88000 Mostar
Telefon: 036/571-199, email: apoteka.zalik@bih.net.ba
Radno vrijeme: pon. –  petak 08:00-20:00, subota 08:00-18:00

3) JABLANICA: LjZU “Minja”, Pere Bilića 38, 88420 Jablanica
Telefon: 036/753-167, email: minja1982@hotmail.com
Radno vrijeme: pon. – petak 08:00-20:00, subota 09:00-19:00

4) KONJIC: Privatna apoteka Zdravlje, Konjic, Kolonija bb, 88400 Konjic
Telefon: 036/735-410 email: meho.karo@bih.net.ba
Radno vrijeme: pon. – petak 08:00-20:00, subota 08:00-17:00, nedjelja 08:00-13:00

U gradu Mostaru, izvan ugovornih ljekarni, ne preko sufinanciranja, namirnice bez glutena se mogu pronaći u:

Apoteke Mophram na adresi Husnije Repca bb (kod restorana ‘Niđe veze’), telefon: 036/580-535.

Radno vrijeme: pon. – petak 8:00-20:00, subota 8:00-19:00, nedjelja 8:00-14:00.