Dragi članovi Udruge,


Želimo vas obavijestiti o iznimno pozitivnom iskoraku koji je ostvaren zahvaljujući inicijativi Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K. Naime, direktorica Zavoda, mr.sc. Ana Vidačak dr. med., sa suradnicima, 30. 11. 2023. je održala sastanak s predstavnicima udruga, uključujući našu Udrugu.


Na sastanku su razmotreni prijedlozi za proširenjem prava osiguranika u 2024. godini. Direktorica Vidačak istaknula je ključnu ulogu osiguranika u procesu donošenja odluka o pravima osiguranika. Predstavnici udruga izrazili su svoje zadovoljstvo otvorenim pristupom direktorice Vidačak, suradnjom i uvažavanjem potreba osiguranika koje Zavod uzima u obzir prilikom planiranja poboljšanja prava osiguranika.


Uzimajući u obzir dostavljene prijedloge, nadležne službe Zavoda izradit će konačni prijedlog proširenja prava, koji će biti dio Plana rada i Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2024. godinu. Po završetku i usvajanju istog od strane Upravnog vijeća, javnost će biti upoznata sa svim pozitivnim koracima koje je Zavod planirao, a koji se odnose na proširenje prava osiguranika.


Zahvaljujući upućenoj inicijativi prema ZZO-u planirao je povećanje mjesečnog iznosa sufinanciranja što bi bio značajan iskorak.

Ovo je samo početak, nastavljamo, Zajedno bez glutena!